Systemy przeciwpożarowe i ułatwiające ewakuację

Oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie systemów przeciwpożarowych i ułatwiających ewakuację
  • Projekty systemów 
  • Kompleksowe wykonawstwo z możliwością integracji systemów
  • Inwentaryzacje i ekspertyzy
  • Usługi serwisowe i konserwacyjne

W skład systemów przeciwpożarowych i ułatwiających ewakuację wchodzą:

System alarmowania o pożarze SAP

Zadaniem systemy alarmowania o pożarze jest wykrycie problemu, wysterowania odpowiednich urządzeń i poinformowanie właściwych służb.

Dźwiękowy system ostrzegania DSO

Zadaniem dźwiękowego systemu ostrzegania jest wygłoszenie komunikatu głosowego o konieczności ewakuacji w strefie objętej zagrożeniem i ułatwienie przeprowadzenia sprawnej akcji ratowniczej Straży Pożarnej.

System oddymiania

System oddymiania służy do usuwania lub zmniejszenia stężenia dymu na drogach ewakuacyjnych (np. klatkach schodowych) ułatwiając ewakuację ludności z zagrożonych miejsc. W zależności od potrzeb klienta system może być sterowany ręcznie, poprzez detektor dymu lub centrali systemu alarmowania o pożarze.