Systemy zasilania w energię elektryczną

Oferujemy:

  • Instalacje elektryczne gniazd wtykowych
  • Instalacje oświetleniowe
  • Systemy zasilania bezprzerwowego (gwarantowanego) UPS 
  • Dedykowane układy zasilania dla systemów niskoprądowych i automatyki 
  • Pomiary elektryczne
  • Pomiary natężenia oświetlenia

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym posiadającym świadectwa kalibracji oraz pełną dokumentację serwisową . 

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci SEP na stanowisku eksploatacji i dozoru bez ograniczeń napięciowych co zapewnia przeprowadzenie prac zgodnie z najlepszymi praktykami instalacyjnymi i obowiązującymi normami branżowymi.